मुलांची, मुलांसाठी, मुलांनी चालवलेली रेडीओ वाहिनी

सहभाग घेण्यासाठी

भन्नाट शाळेचा मुख्य हेतू आहे, मुलांनी यात मोकळेपणाने सामील होऊन आपले विचार, मत, समस्या मांडणे व त्यावर तज्ञांकडून तसेच आपल्यासारख्याच इतर मुलांनी त्यांच्या तशाच अनुभवातून काढलेल्या तोडग्यामधून प्रतिक्रिया किंवा समाधान/उत्तर मिळवणे.

यासाठी जास्तीत जास्त मुलांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. त्यातूनच खूप चांगले विचारमंथन होईल. या मुलांमधूनच एक सकस, विचारी, मोकळा, निकोप आणि प्रगतीशील असा भावी समाज निर्माण होईल असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.

मुलांपर्यंत पोचण्यासाठी तुमची मदत मात्र आवश्यक आहे. तुम्ही कुणीही असा, तुमचे इथे स्वागत आहे. तुमच्या आसपासच्या मुलांना आमची माहिती द्या, कार्यक्रम ऐकायला सांगा. त्यांना आपले मन व विचार लेखन, बोलणे, गाणे, नाटिका अशा विविध मार्गांनी आमच्यापर्यंत पोचवायला सांगा.

तुम्ही स्वतःदेखील असा सहभाग घेऊ शकता.

चांगल्या विचारांना, मांडणीला, कलेला विविध आकर्षक बक्षिसे देखील मिळवण्याची संधी आम्ही देणार आहोत.सदर प्रकल्प हा डॉ. वेदवती जोगी यांनी सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वरिष्ठ अभ्यासवृत्तीअंतर्गत केलेल्या संशोधनावर आधारित आहे.
This project is based on the research carried out by Dr. Vedavati Jogi for her senior fellowship by the Ministry of Culture, Government of India.

मूळ संकल्पना आणि संशोधन
डॉ. वेदवती जोगी

लेखन, दिग्दर्शन
बिपिनचंद्र चौगुले व डॉ. वेदवती जोगी

संपर्क / Contact
 bhannatshala@gmail.com
संदेश / WhatsApp
 +91-7887881233