मुलांची, मुलांसाठी, मुलांनी चालवलेली रेडीओ वाहिनी

विशेष आभार


अ‍ॅम्बी क्रिएशन्स, पुणे
Ambi Creations, Pune
www.ambicreations.com

1. मा. डॉ. सायरस एस. पूनावाला

2. श्री. संदीप पाटील (आय. पी. एस.)

3. श्री. हृषीकेश यशोद (आय. ए. एस.), आयुक्त - महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

4. श्रीमती माधुरी सहस्रबुद्धे, नगरसेविका व अध्यक्षा – महिला व बाल कल्याण समिती, पुणे महानगरपालिका

5. सचिन उषा विलास जोशी, नासिक

6. श्री. रमेशजी

7. श्री. रवींद्र जोगी

8. डॉ. अक्षरा जोगी

9. श्रीमती शशिकला ओक

10. श्रीमती शैलजा चौगुले
सदर प्रकल्प हा डॉ. वेदवती जोगी यांनी सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वरिष्ठ अभ्यासवृत्तीअंतर्गत केलेल्या संशोधनावर आधारित आहे.
This project is based on the research carried out by Dr. Vedavati Jogi for her senior fellowship by the Ministry of Culture, Government of India.

मूळ संकल्पना आणि संशोधन
डॉ. वेदवती जोगी

लेखन, दिग्दर्शन
बिपिनचंद्र चौगुले व डॉ. वेदवती जोगी

संपर्क / Contact
 bhannatshala@gmail.com
संदेश / WhatsApp
 +91-7887881233